Lợi thế của việc thành lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh

Trước đây, khi các doanh nghiệp phát sinh nhu cầu mở rộng quy mô kinh doanh thì theo quy định của pháp luật, họ chỉ có thể mở thêm văn phòng, chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh cùng tỉnh với trụ sở chính. Tuy nhiên kể từ sau ngày 10/10/2018, Nghị định 108/2018/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, Nhà nước đã có những chính sách mở rộng khung pháp lý đối với địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp, cụ thể: Bên cạnh những hình thức kể trên, doanh nghiệp còn có thể thành lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh/ thành phố với đơn vị chủ quản.

Địa điểm kinh doanh là cơ sở cố định để tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp, không bao gồm cơ sở cung cấp tạm thời hàng hóa hay dịch vụ. Địa điểm kinh doanh được phép kinh doanh những ngành nghề mà công ty đã đăng ký (tuy nhiên không phải tất cả mà chỉ là một nhóm ngành cụ thể đã được doanh nghiệp lựa chọn từ ngành nghề kinh doanh của đơn vị chủ quản). Địa điểm kinh doanh là đơn vị hạch toán phụ thuộc vào công ty mẹ bởi vậy nên không có con dấu riêng.

thành lập địa điểm kinh doanh

Lợi thế của thành lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh/ thành phố trực thuộc với đơn vị chủ quản:
Nhằm thể hiện rõ mặt mạnh của địa điểm kinh doanh khác tỉnh/ thành phố trực thuộc, người viết xin so sánh với từng tiêu chí sau:

1. So với văn phòng đại diện: Địa điểm kinh doanh có khả năng thực hiện chức năng kinh doanh. 

Địa điểm kinh doanh là một cơ sở cố định tiến hành các hoạt động sản xuất/ kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên văn phòng đại diện lại là nơi chủ yếu thực hiện các giao dịch như:  liên lạc, nghiên cứu, cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với thị trường và đối tác mới,… Ngoài ra, văn phòng đại diện không được thực hiện các hoạt động kinh doanh sinh lời nào khác. Như vậy, khác với địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện không trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất, đồng thời cũng không trực tiếp tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp.

2. So với chi nhánh doanh nghiệp: Địa điểm kinh doanh giúp giảm thiểu các thủ tục hành chính.

Khác với chi nhánh, địa điểm kinh doanh có thủ tục thành lập và thay đổi khá gọn nhẹ, chỉ thực hiện hoạt động kinh doanh do doanh nghiệp chỉ đạo, không có chức năng đại diện theo ủy quyền, phần lớn phụ thuộc vào trụ sở chính,… Chính sự gọn nhẹ, dễ quản lý đó đã trở thành một ưu thế lớn của địa điểm kinh doanh, thu hút nhiều doanh nghiệp mỗi khi phát sinh nhu cầu mở rộng kinh doanh, nhất là khi các doanh nghiệp muốn hạn chế nhất định hoạt động của mô hình tổ chức dự kiến thành lập. 

3. So với địa điểm kinh doanh cùng tỉnh: Địa điểm kinh doanh khác tỉnh có khả năng thực hiện được nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh trên những địa phương khác nhau.

Thực tế, mục đích của doanh nghiệp khi thực hiện thành lập địa điểm kinh doanh là mở rộng hoạt động kinh doanh ngoài trụ sở chính. Bởi vậy, việc bắt buộc lập địa điểm kinh doanh trong cùng tỉnh/ thành phố với trụ sở chính (Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015) đã vô tình trở thành rào cản đối với các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp khó có thể tự do thực hiện thành lập địa điểm kinh doanh theo nhu cầu phát sinh của mình. Chính bởi vậy, việc cho phép thành lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh/ thành phố đặt trụ sở chính đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp được thực hiện hoạt động kinh doanh dựa theo hướng đi của chính doanh nghiệp.

Chính bởi những lợi thế này mà ngày càng có nhiều doanh nghiệp mong muốn mở rộng phạm vị kinh doanh. Để không phải phát sinh các thủ tục kê khai thuế phức tạp như chi nhánh, lại có thể thực hiện được hoạt động kinh doanh, phương pháp tối ưu chính là lựa chọn hình thức thành lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh/ thành phố trực thuộc với đơn vị chủ quản.
https://mayxonghoi.org/

https://mayxonghoi.org/tin-tuc/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *